Vad är IMHA?

IMHA = Immunmedierad Hemolytisk Anemi.

IMHA kan även förkortas IHA eller AIHA men innebär alltså samma tillstånd men med olika förkortningar.

 

Behandling av IMHA. En studie från 2018 som är baserad på journalstudier. Finns PDF att ladda ner på följande länk:

https://stud.epsilon.slu.se/14562/

 

Artikel från 2017:

https://docplayer.se/48250584-Immunmedierad-hemolytisk-anemi-hos-hund.html

 

Studie skriven 2013 från Saluki Norge:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQxM6frb3tAhWaBhAIHeYrBNoQFjAIegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.saluki-norway.com%2Fimages%2Fhelse%2FImmunmedierad_hemolytisk_anemi.pdf&usg=AOvVaw3bolzLVpIM1z2yE7MHXpET

 

Bra informativ studie från 2007 och mekanismerna bakom IMHA hos hund, överlevnad, mortalitet samt behandling:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQxM6frb3tAhWaBhAIHeYrBNoQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fstud.epsilon.slu.se%2F11719%2F1%2Fvoudinmaki_m_171123.pdf&usg=AOvVaw2rPqJDs9ot0D4VeVTjh6VA